Priser

Flg. priser er gældende for skoleåret 2018 – 2019 (gældende fra 1.august 2018).

Det incl. lejrskole og transport til og fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Skolepenge
0. – 3. klasse kr 718 kr 536 kr 468 gratis
4. – 8. klasse kr 962 kr 718 kr 536 gratis
Mad kr 489 kr 489 kr 489 kr 489
Morgenmodul kr 300 kr 300 kr 300 kr 300
SFO / Klub kr 697 kr 619 kr 562 kr 562

 

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.

 

SFO/Klub struktur fra 1. oktober 2018

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) kr 785 kr 691 kr 608 kr 608
Eftermiddagsmodul kr 600 kr 528 kr 465 kr 465
Morgenmodul kr 300 kr 300 kr 300 kr 300
Klub 4-9 kr 400 kr 400 kr 400 kr 400
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) kr 75 kr 75 kr 75 kr 75