Etablering af 9.klasse

     Bestyrelsen har truffet beslutning om at opstarte 9.klasse i august 2019.

 

     Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde et sammenhængende skoleforløb, hvor man kan få hele sin skolegang i et sammenhængende forløb. Hidtil har eleverne skullet skifte skole for at kunne gå i 9.klasse. Traditionelt har mange forældre valgt en efterskole til den videre skolegang, men hvis man også ønsker, at eleverne skal tilbydes efterskoleophold i 10.klasse, bliver det en uoverkommelig udgift i nogle familier.
     Hermed kan man altså vælge at gå i 9.klasse her på friskolen og derefter gå i 10.klasse på efterskole, hvis det er det, man ønsker.